مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح پژوهشی


بسته آموزشی تمرینی برای افراد باکم‌توانی ذهنی تدوین شد

بسته آموزشی تمرینی برای افراد باکم‌توانی ذهنی تدوین شد گالری

با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، طرح پژوهشی با عنوان تدوین بسته آموزشی - تمرینی برای افراد باکم‌توانی ذهنی و سپس بررسی تأثیر آن در بهبود ترکیب بدنی و رشد حرکتی و اجتماعی این افراد اجرا شد.

ادامه مطلب
بررسی همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشی و افتادن دانش‌آموزان ایرانی

بررسی همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشی و افتادن دانش‌آموزان ایرانی

طرح پژوهشی «بررسی همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشی و آسیب‌های ناشی از سقوط دانش‌آموزان ایرانی»، توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و به همت دکتر محمدحسین علیزاده «مجری طرح پژوهشی»، اجرا و خاتمه یافت.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران دربازی‌های آسیایی و المپیک خاتمه یافت

طرح پژوهشی تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران دربازی‌های آسیایی و المپیک خاتمه یافت

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی طرح پژوهشی تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران دربازی‌های آسیایی و المپیک را در قالب یک طرح پژوهشی با اتمام رساند

ادامه مطلب
طرح پژوهشی " ورزش و تاثیر آن بر زنان چاق مبتلا به سرطان پستان"  خاتمه یافت

طرح پژوهشی " ورزش و تاثیر آن بر زنان چاق مبتلا به سرطان پستان" خاتمه یافت

طرح پژوهشی ورزش و تاثیر آن بر زنان چاق مبتلا به سرطان پستان با حمایت پژوهشگاه علوم ورزشی توسط دکتر امین عیسی نژاد (این طرح در قالب اعطای یک گرنت پژوهشی به دکتر عیسی نژاد انجام شده است) به اتمام رسید.

ادامه مطلب
رونمایی از طرح های پژوهشی جدید پژوهشگاه تربیت بدنی در حوزه ورزش کودکان استثنایی
پژوهشگاه تربیت‌بدنی، خدمت به کودکان استثنایی کشور را در اولویت قرار داد

رونمایی از طرح های پژوهشی جدید پژوهشگاه تربیت بدنی در حوزه ورزش کودکان استثنایی گالری

به‌منظور ارائه خدمت به کودکان استثنایی کشور چهار طرح‌ پژوهشی جدید در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی رونمایی شد

ادامه مطلب
تأثیر سیستم آموزش فراگیر بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی افراد باکم توانی ذهنی
در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی موردبررسی قرار گرفت

تأثیر سیستم آموزش فراگیر بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی افراد باکم توانی ذهنی

طرح پژوهشی «تأثیر برنامه‌های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان دارای کم‌توانی ذهنی» توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی انجام و خاتمه یافت.

ادامه مطلب
نگاه جدی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تولید محتوای علمی برای توسعه ورزش در افراد دارای اختلال طیف اتیسم در کشور

نگاه جدی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تولید محتوای علمی برای توسعه ورزش در افراد دارای اختلال طیف اتیسم در کشور

اجرای طرح پژوهشی با عنوان تدوین بسته تمرینی جسمانی حرکتی مختص کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم و بررسی تاثیر این بسته در بهبود خصوصیات جسمانی، مهارت های روانی حرکتی و کاهش علائم اختلال طیف اتیسم در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ادامه مطلب