در قالب یک طرح پژوهشی

تأثیر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان و عملکرد ورزشی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۴ کد : ۷۰۶ معاونت پژوهشی اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۳۳۴
طرح پژوهشی «تأثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی»، انجام شد.
تأثیر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان و عملکرد ورزشی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، به همت معاونت پژوهشی پژوهشگاه، طرح پژوهشی تأثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی توسط دکتر علیرضا آقابابا، عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی ورزشی پژوهشگاه به اجرا درآمد.

اجرای بهینه مهارت‌های ورزشی، حداقل ‌به وجود سه نوع آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی وابسته است. فاصله بین قهرمانان بسیار کاهش پیداکرده و به نظر می‌رسد تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هرزمانی به آمادگی روانی آن‌ها مربوط بوده و مهارت‌های روانی برای کمک به ارتقا عملکرد ورزشکاران بیش‌ازپیش به حوزه ورزش ورود کرده است.

این تحقیق باهدف بررسی تأثیر آموزش مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی) و عملکرد ورزشی در ورزشکاران تنیس روی میز انجام شد. از میان ورزشکاران مرد تنیس روی میز فعال که در مسابقات شرکت می‌کردند 30 نفر به‌عنوان نمونه قابل‌دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم و گروه تجربی تحت آموزش هشت هفته ایی مراقبه ذهن آگاهی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که نمرات افراد گروه تجربی به‌صورت کل در متغیر وضعیت ذهن آگاهی، روانی اجرا (سبکبالی) و عملکرد در سه مرحله قبل، بعد و پیگیری در گروه تجربی به‌طور معناداری بهبودیافته است. همچنین یافته‌ها نشان دادند که در تمام خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی (آگاهی، تمرکز مجدد و عدم قضاوت) و در همه خرده مقیاس‌های سبکبالی (تعادل بین چالش‌ها و مهارت‌ها، اهداف روشن، بازخورد یکپارچه، پیوند یا تلفیق عمل و آگاهی، تمرکز بر وظیفه، تغییر شکل زمان، کنترل کامل بر خود و وظایف، میل درونی یا لذت از فعالیت و بی هوشیاری یا از دست دادن خودآگاهی) تغییرات به‌صورت معناداری بهبودیافته است.

نتیجه اینکه با توجه به اثری که تمرینات ذهن آگاهی بر روی وضعیت ذهن آگاهی، سبکبالی و درنهایت اجرای ورزشکاران می‌گذارد، این تمرینات می‌تواند در کنار دیگر تمرینات و مهارت‌های روان‌شناختی برای توسعه عملکرد ورزشی ورزشکاران مورداستفاده قرار گیرد.

 از طرف دیگر ذهن آگاه بودن در تمام جنبه‌های زندگی مؤثر است و باعث بهبود وضعیت ذهن آگاهی افراد می‌گردد، بنابراین این تمرینات می‌تواند برای تمامی کسانی هم که به‌نوعی در ارتباط با ورزشکاران می‌باشند (مربیان، مسئولان و کادر فنی) نیز مورداستفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: طرح پژوهشی مراقبه ذهن عملکرد ورزشی


نظر شما :