اخبار و رویدادها

نشست تخصصی اشتغال در ورزش برگزار می‌شود

نشست تخصصی اشتغال در ورزش برگزار می‌شود

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان نشست تخصصی اشتغال در ورزش را به سفارش شورای هماهنگی مراکز آموزش و پژوهش ورزش کشور به‌صورت مجازی برگزار می‌کند

ادامه مطلب