اخبار و رویدادها

سخنرانی رئیس سابق دانشکده فلسفه دانشگاه لیدز انگلستان و استاد دانشگاه چارلز در دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی

سخنرانی رئیس سابق دانشکده فلسفه دانشگاه لیدز انگلستان و استاد دانشگاه چارلز در دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی جدید

پروفسور جیم پری رئیس سابق دانشکده فلسفه دانشگاه لیدز انگلستان و استاد دانشگاه چارلز در دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی سخنرانی می‌کند

ادامه مطلب
سخنرانی مدیر گروه تربیت‌بدنی، ورزش و توسعه ذهنی دانشگاه پلیس هلند در دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی

سخنرانی مدیر گروه تربیت‌بدنی، ورزش و توسعه ذهنی دانشگاه پلیس هلند در دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی جدید

ویلم ویسر مدیر گروه تربیت‌بدنی، ورزش و توسعه ذهنی دانشگاه پلیس هلند در آپلدورن در دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی سخنرانی خواهد کرد

ادامه مطلب