اخبار و رویدادها - آرشیو

اجرای ۱۱ پروژه فناوری ورزشی در سال آینده توسط پژوهشگاه علوم ورزشی

اجرای ۱۱ پروژه فناوری ورزشی در سال آینده توسط پژوهشگاه علوم ورزشی

معاونت فناوری ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی از اجرای ۱۱ پروژه فناوری ورزشی در سال آینده خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه‌ها به دنبال تجاری‌سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه علوم ورزشی هستیم

ادامه مطلب