معاونت پژوهشی

کسب عنوان غرفه برتر توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

کسب عنوان غرفه برتر توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گالری

پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی برای ششمین سال متوالی موفق به اخذ عنوان "غرفه برتر" در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور شد.

ادامه مطلب