دفتر همکاری های بین الملل

مسابقه ۵ کیلومتر دویدن-دوچرخه‌سواری- پیاده‌روی- ویلچررانی مجازی برگزار می‌شود
در راستای افزایش سطح فعالیت بدنی و نشاط عمومی

مسابقه ۵ کیلومتر دویدن-دوچرخه‌سواری- پیاده‌روی- ویلچررانی مجازی برگزار می‌شود

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی مسابقه ۵ کیلومتر دویدن، دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی، ویلچررانی مجازی را هم‌زمان با برگزاری دوازدهمین همایش بین‌المللی به‌صورت مجازی برگزار می‌کند

ادامه مطلب