معاونت فناوری

اخذ  ۱۰ گواهی سطح آمادگی فناوری ( با نمره ۴ به بالا) توسط محققان پژوهشگاه علوم ورزشی در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹
کسب موفقیتی دیگر برای پژوهشگاه علوم ورزشی در سال جهش تولید

اخذ ۱۰ گواهی سطح آمادگی فناوری ( با نمره ۴ به بالا) توسط محققان پژوهشگاه علوم ورزشی در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹ گالری

فناوران و پژوهشگران پژوهشگاه علوم ورزشی موفق به کسب گواهی‌نامه سطح آمادگی فناوری TRL در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار۹۹ شدند.

ادامه مطلب