معاونت فرهنگی و اجتماعی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه تربیت‌بدنی و کمیته ورزش مجمع شهرداران ایران

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه تربیت‌بدنی و کمیته ورزش مجمع شهرداران ایران گالری

تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران صبح امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه در محل پژوهشگاه به امضا رسید.

ادامه مطلب