اخبار

رایزنی سه‌جانبه پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با سازمان تربیت‌بدنی ارتش ج.ا ایران و مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در خصوص همکاری‌های مشترک

رایزنی سه‌جانبه پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با سازمان تربیت‌بدنی ارتش ج.ا ایران و مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در خصوص همکاری‌های مشترک

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با سازمان تربیت‌بدنی ارتش ج.ا ایران و مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در خصوص همکاری‌های مشترک رایزنی کردند

ادامه مطلب