باهدف بررسی وضعیت کارآفرینی و جذب سرمایه در هیات های ورزشی استان تهران صورت گرفت

۰۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۷ کد : ۶۶۲ معاونت پژوهشی اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۲۴
خاتمه طرح پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت طرح پژوهشی و جذب سرمایه در هیات های ورزشی استان تهران در پژوهشگاه علوم ورزشی
باهدف بررسی وضعیت کارآفرینی و جذب سرمایه در هیات های ورزشی استان تهران صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، طرح پژوهشی با عنوان "بررسی وضعیت کارآفرینی و جذب سرمایه در هیات های ورزشی استان تهران" توسط دکتر محسن اسمعیلی و دکتر مهدی رسولی از اعضای هیات علمی گروه مدیریت ورزشی، انجام شد.

امروزه کارآفرینی از سوی سیاستمداران و مدیران به‌عنوان راهبردی اثربخش در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته‌شده است. درواقع کارآفرینی موتور رشد و توسعه اقتصادی است تا جائی که سطوح بالای کارآفرینی، باعث رشد و ایجاد اشتغال می‌شود.

 ورزش ازجمله موضوعاتی است که مقوله‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در آن نقش مهمی ایفا می‌کند. دستیابی به درآمد، کارآفرینی و کسب منابع مالی مناسب از اهداف اساسی سازمان‌های ورزشی است. لازمه تحقق این اهداف درگرو فراهم بودن سرمایه می‌باشد.

در تحقیقی کاربردی و توصیفی پیمایشی جامعه آماری این پژوهش شامل روسا، دبیران و نواب رئیس هیئت‌های ورزشی استان تهران (50 هیئت ورزشی شامل 150 نفر)، کارشناسان ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان وادارات ورزش و جوانان شهرستان تهران (20 نفر) و همچنین اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌های تهران که سابقه تدریس درس کارآفرینی و مدیریت بازاریابی ورزشی یا تاٌلیف کتب و مقالات این حوزه را داشته‌اند (شامل 30 نفر) که درمجموع 200 نفر بود، موردبررسی قرار گرفتند.

نتایج آزمون تحلیل اکتشافی شش عامل را جهت کارآفرینی و جذب سرمایه مشخص نمود که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند: از حامیان و سرمایه مشترک، درآمدهای اعتباری، هواداران و ذینفعان، ظرفیت‌های مبتنی بر اماکن، محصولات و خدمات، ظرفیت‌های تبلیغی و رسانه‌ای و رویدادهای ورزشی که به‌عنوان مؤلفه‌های مربوط به کارآفرینی و درآمدزایی در نظر گرفته شد.

ازنظر وضع موجود درآمدزایی روش‌های استفاده از حامیان و دریافت اعتبارات از اداره کل ورزش و جوانان بیشترین فراوانی را داشتند. درنهایت باید به این موضوع توجه نمود که راهکارهای درآمدزایی و کارآفرینی بسیار متنوع و مختلف می‌باشد و هر هیات ورزشی بسته به شرایطی که با آن روبرو است باید روش‌های مناسب را انتخاب و بر اساس آن اقدام نماید.
 

کلید واژه ها: طرح پژوهشی کارآفرینی جذب سرمایه پژوهشگاه علوم ورزشی


نظر شما :