مطالب مرتبط با کلید واژه

کتاب


کتاب «خطوط راهنمای فعالیت بدنی و تمرین در افراد با کم‌توانی ذهنی، سندروم داون و اختلالات طیف اتیسم» منتشر شد

کتاب «خطوط راهنمای فعالیت بدنی و تمرین در افراد با کم‌توانی ذهنی، سندروم داون و اختلالات طیف اتیسم» منتشر شد

پژوهشگاه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، کتاب «خطوط راهنمای فعالیت بدنی و تمرین در افراد با کم‌توانی ذهنی، سندروم داون و اختلالات طیف اتیسم» را منتشر کرد.

ادامه مطلب