مطالب مرتبط با کلید واژه

انتشارات پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی


کتاب «راهنمای جامع کینزیوپاتولوژی دستگاه اسکلتی عصبی عضلانی» منتشر شد
مرجع جامع و ضروری برای دانشجویان و متخصصین آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کتاب «راهنمای جامع کینزیوپاتولوژی دستگاه اسکلتی عصبی عضلانی» منتشر شد

پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کتاب «راهنمای جامع کینزیوپاتولوژی دستگاه اسکلتی عصبی عضلانی» را منتشر کرد.

ادامه مطلب