مطالب مرتبط با کلید واژه " ثبت اختراعات "ثبت اختراعات

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مرجع معتبر پژوهش‌های ورزشی، شناخته می شود. تحقق سیاست‌های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی، اجرای تحقیقات بنیادی به ...