مطالب مرتبط با کلید واژه

پایش سلامت


پایش سلامت

مقدمه نیروی انسانی متخصص مهم­ترین سرمایه هر کشور را تشکیل می­دهد. پیشرفت هر جامعه در گرو حمایت و بهره وری مناسب از منابع انسانی است. از این رو توجه به توسعه انسانی از جمله پیش‌شرط‌های توسعه همه جانبه است. انسان سالم ...