مطالب مرتبط با کلید واژه " علم سنجی "


علم سنجی

با روند رو به رشد تولیدات علمی در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، سنجش و ارزیابی تولیدات علمی با استفاده از شاخص‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آن‌ها، حیطه علم‌سنجی تحت حوزه ریاست و در دفتر نظارت، ارزیابی ...