مطالب مرتبط با کلید واژه " فایل های مولتی مدیای مستخرج از انتشارات پژوهشی "


فایل های مولتی مدیای مستخرج از انتشارات پژوهشی

چند رسانه ای یا مولتی مدیا (Multimedia) ،  محتوایی است که از ترکیب اشکال گوناگون محتوا، نظیر متن، صوت، تصاویر، تصاویر متحرک، ویدئو و محتوای تعاملی استفاده می کند؛ از این رو به منظور برقراری ارتباطی اثربخش با مراجعه کنندگان ...