فایل های مولتی مدیای مستخرج از انتشارات پژوهشی

چند رسانه ای یا مولتی مدیا (Multimedia) ،  محتوایی است که از ترکیب اشکال گوناگون محتوا، نظیر متن، صوت، تصاویر، تصاویر متحرک، ویدئو و محتوای تعاملی استفاده می کند؛ از این رو به منظور برقراری ارتباطی اثربخش با مراجعه کنندگان محترم به سایت پژوهشگاه علوم ورزشی و جهت درک عمیقتر از نتایج یافته های پژوهشی، فایل های چند رسانه ای مناسب دراختیار کاربران محترم قرار می گیرد.

کلید واژه ها: فایل های مولتی مدیای مستخرج از انتشارات پژوهشی