اینفوگرافی

اینفوگرافی،  یکی از روش‌های ارائه‌ی اطلاعات به‌صورت دیداری است. با این استدلال که ذهن انسان داده‌های تصویری را بهتر و سریع‌تر از داده‌های متنی درک و ذخیره می‌کند؛ از این رو مقرر شده است نتایج کاربردی انتشارات پژوهشی پژوهشگاه علوم ورزشی به صورت اینفوگراف های کاربردی در سایت قرار گیرد.

کلید واژه ها: اینفوگرافی