روانشناسی ورزشی

تعداد بازدید:۸۸۰۲

ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخی ویژگی های روانشناختی ورزشکاران رشته های مختلف تیم های ملی دانشجویان کشور و مقایسه آن با غیرورزشکاران

انطباق، پایاسازی و رواسازی پرسش‌نامه خود ارائه‌گری در تمرین در ورزشکاران خبره، ماهر و مبتدی

بررسی اثرات اقامت در اردوی آمادگی تیم های ملی بر برخی شاخص های روانی قهرمانان ده رشته ورزشی منتخب

بررسی روایی و پایایی نسخه 2 پرسشنامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش

بررسی ویژگی های منتخب جمعیت شناختی، فرهنگی – اجتماعی ، اقتصادی و روانشناختی مربیان ورزش کشور

تأثیر تمرینات یوگا بر بهبود وضعیت خستگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

تأثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبکبالی)و عملکرد ورزشی

تاثیر یک برنامه منتخب آمادگی روانی بر سطح عملکرد ورزشکاران دختر در رشته های رکوردی (تنیس روی میز- تیر اندازی)

تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران و تهیه نورم آنها

تعیین روایی و پایایی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در دانشجویان ورزشکار

توصیف ویژگی های روان شناختی اعضای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران

ساخت و استانداردسازی مقیاس چندبعدی مهارت های ذهنی ورزشکاران

شناسایی منابع استرس ورزشکاران دانشگاهی زن ومرد رشته های گروهی و انفرادی

طراحی و ساخت پرسش‌نامه کیفیت زندگی ورزشکاران

مطالعه بهزیستی روانی، نشاط، رضایت از زندگی، و فعالیت بدنی و ورزشی گروه های سنی مردم ایران

مطالعه الگوی فیزیولوژیک پرتاب آزاد بسکتبال

مطالعه ی مقیاس های عملکرد و تغییرات انگیختگی در طول تیراندازی با سلاح بادی

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه تصویرسازی ورزشی (SIQ) در ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: روانشناسی ورزشی

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸