ضرورت تعیین اولویت‌های موضوعی و پژوهشی برای پذیرش مقالات در نشریات حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

۲۰ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۸ کد : ۷۹۷ معاونت پژوهشی اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۲
نشریه‌های تخصصی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی کشور توسط پژوهشگران پژوهشگاه علوم ورزشی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت
ضرورت تعیین اولویت‌های موضوعی و پژوهشی برای پذیرش مقالات در نشریات حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، این طرح توسط دکتر ملیحه نعیمی کیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه انجام شده است ، مطالعه ویژگی محققان، جامعه آماری حوزه‌های موضوعی مقالات موردبررسی قرار گرفت و نتایج این پژوهش نشان داد اغلب نویسندگان مقالات را مردان در مقطع تحصیلی دکتری و با رتبۀ علمی استادیار و گرایش رفتار حرکتی تشکیل می‌دادند. همچنین مشخص شد عمده مقالات با موضوع روان‌شناسی ورزشی و بعدازآن یادگیری حرکتی منتشرشده و به حیطه رشد و کنترل حرکتی کمتر پرداخته‌شده است. در این میان مقوله هیجانات بیش از سایر موضوعات موردتوجه محققین بوده است.
همچنین نتایج مربوط به حوزه مطالعاتی مقالات نیز نشان داد بیشترین درصد مقالات به حوزه سلامت اختصاص داشته و بعدازآن آموزش و ارتقاء سطح مهارت و کمترین درصد مربوط به حوزه توان‌بخشی و ورزش معلولین بوده است. 

این نتایج از یک‌سو نشان‌دهنده اهمیت موضوع سلامت و آموزش نزد محققین است که می تواند بیانگر ماهیت رشته علوم ورزشی یعنی کمک به بهبود و حفظ سلامت جسمانی و روانی عامه مردم و به عبارتی پیشگیری از بروز مشکلات جسمانی و روانی به‌جای درمان است و از سوی دیگر نشان می‌دهد که حوزۀ توان‌بخشی و ورزش معلولین توجه بیشتری را از سوی محققین در حوزه تربیت‌بدنی و به‌خصوص رفتار حرکتی می‌طلبد. 

بررسی جوامع آماری استفاده‌شده در مقالات نیز نشان داد توجه محققین اکثراً بر روی افراد غیر ورزشکار (نوآموز)، جوان و ازنظر وضعیت سلامتی، سالم معطوف بوده است.

 بر این اساس، می‏توان نتیجه ‏گیری کرد با عنایت به عدم توجه به جامعه سالمندان و بیماران و همچنین عدم توازن مطالعات انجام‌شده در حیطه ‏های گوناگون رفتار حرکتی تعیین اولویت‏ های موضوعی و پژوهشی برای پذیرش مقالات در تمامی نشریه‌های این حوزه ضروری به نظر می ‏رسد.

 کمبود تحقیقات کیفی، کمبود مشارکت علمی بین‌رشته‌ای در بین نویسندگان مقالات، سهم کم دانشیاران و استادان درزمینه تولید مقالات، تمایل اندک به کار پژوهشی در زمینه رشد و کنترل حرکتی و بهره‌گیری کم از گروه سنی کودکان و سالمندان به‌عنوان نمونه تحقیق، از نقاط ضعف و محدودیت‌های مهم قابل اشاره است.

کلید واژه ها: تعیین اولویت‌ پذیرش مقاله نشریات حوزه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی


نظر شما :