رئیس انجمن اروپایی مدیریت ورزش در دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی سخنرانی می کند

تعداد بازدید:۹۶
دکتر وسیل گیرگینو : رئیس انجمن اروپایی مدیریت ورزش در دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی سخنرانی خواهد کرد
رئیس انجمن اروپایی مدیریت ورزش در دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی سخنرانی می کند

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر وسیل گیرگینو، رئیس انجمن اروپایی مدیریت ورزش و استاد مدیریت ورزشی دانشگاه برونل لندن در مورد چشم انداز فرهنگی پیرامون حکمرانی مطلوب در ورزش سخنرانی خواهد داشت.
دکتر وسیل گیرگینو، استاد مدعو دانشگاه بین المللی المپیک روسیه است. وی ویراستار مجموعه دوجلدی بازی های 2012 لندن می باشد که توسط روتلج چاپ شده است. وی همچنین سردبیر اجرایی شماره های ویژه المپیک مجلات روتلج بود که با مشارکت 40 مجله در رشته های مختلف دانشگاهی به چاپ رسید.
 علائق پژوهشی و سوابق وی غالبا در حوزه جنبش المپیک، توسعه ورزش، مدیریت تطبیقی و تحلیل سیاست است. از آخرین کتب او می توان به فرهنگ های مدیریت ورزشی (روتلج، 2011)، المپیک (روتلج 2010)، و مدیریت توسعه ورزشی (الزویر،2008)  اشاره کرد.
      
اطلاعات و آشنایی بیشتر با ایشان:


https://www.brunel.ac.uk/people/vassil-girginov
https://www.easm.net/board

 

دوازدهمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی از تاریخ 19 تا 22 آبان سال 1399  به ‌صورت مجازی برگزار خواهد 

کلید واژه ها: رئیس انجمن اروپایی مدیریت ورزش دکتر وسیل گیرگینو دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی


نظر شما :