به درخواست وزارت ورزش و جوانان در حال انجام است

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۶۱ معاونت پژوهشی اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۵۷
فرا تحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشور، چالش‌ها، موانع و راهکارها توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
به درخواست وزارت ورزش و جوانان در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، طرح " فرا تحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشور، چالش‌ها، موانع و راهکارها به درخواست وزارت ورزش و جوانان توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال انجام است. دکتر مصطفی افشاری عضو هیات علمی پژوهشگاه و محقق این پروژه درباره آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: در حال حاضر نگارش چهارفصل به پایان رسیده است. وی در توضیح محتوایی تأکید کرد: اقتصاد به‌عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی قرارگرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای مورداندازه‌گیری قرار می‌گیرد. آمار نشان‌دهنده این امر است که سهم ورزش ایران در اقتصاد ورزش به چه میزان است و سهم اندکی در اقتصاد و سرانه ناخالص داخلی دارد، لذا روشن است که بایست به بررسی جامع و کامل درزمینه چالش‌ها، موانع و عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ورزش پرداخته شود.
این محقق حوزه بازاریابی و اقتصاد ورزشی افزود: باوجود تحقیقات مختلف در ارتباط با موانع و چالش‌های ورزشی و بدست آوردن نتایج مختلف در حوزه اقتصاد ورزشی، این موضوع یعنی چالش و موانع اقتصاد ورزشی همچنان به‌عنوان مسئله‌ای مبهم برای دست‌اندرکاران و مدیران و بازاریابان باقی‌مانده است. ازین رو این تحقیق به توسعه شناخت و درک کامل¬تر پیرامون عوامل مؤثر بر اقتصاد ورزش و نتایج حاصل از آن در ایران پرداخته است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه در ادامه یادآور شد: در این پژوهش از رویکرد فرا تحلیل یا جعبه‌ابزاری جهت ترکیب، تجمیع اطلاعات حاصل از ‌پژوهش¬های انجام‌شده در زمینه اقتصاد ورزش، بازاریابی ورزش، خصوصی‌سازی ورزش و درآمدزایی ورزش برای کشف روابط تازه¬ای از خطوط ربط منطقی بین پژوهش¬های استفاده شده است. در ادامه به شناخت چهارچوب مفهومی و عملیاتی غالب در پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ورزش، همچنین استخراج و ترکیب معنادارترین فرضیات به‌کاررفته در پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ورزش و شناسایی همگرایی ها و واگرایی‌های موجود در تحقیقات گذشته پرداخته شد. در فصل نهایی نیز با استفاده از یافته های مستخرج از فصول قبلی به ارائه راه¬کارها و توصیه هایی جهت برون رفت از مشکلات اقتصاد ورزش پرداخته خواهد شد.

کلید واژه ها: فرا تحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشورچالش‌ها، موانع و راهکارهادکتر مصطفی افشاریپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


نظر شما :