مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیریت امور اداری و پشتیبانی "


مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی مدیریت امور اداری به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت اداری و پشتیبانی پژوهشگاه محسوب می‌شود. این مدیریت شامل اداره‌های کارگزینی و رفاه و امور عمومی بوده و کلیه امور مربوط به فرآیند‌های اداری، رفاهی و کارگزینی ...