مطالب مرتبط با کلید واژه " معاونت "


معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 دکتر علی کاشی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم ورزشی    مشخصات مرتبه علمی : استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتری تخصصی: رفتار حرکتی (رشد و تکامل و یادگیری حرکتی)، دانشگاه: تهران، سال:  1392 عنوان رساله دکتری: تاثیر یک ...

معاونت فناوری و ارتباط با جامعه

معاونت فناوری و ارتباط با جامعه

دکتر محمد شریعت زاده جنیدی معاونت فناوری   مرتبه علمی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی       راه های ارتباطی:   تلفن محل کار: 88909509 داخلی (451) وب سایت: www.ssrc.ac.ir پست الکترونیک: shariatzade221@yahoo.com

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر فریبا محمدی معاون فرهنگی و اجتماعی   ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن. تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستورجلسات مرتبط با ...