مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیته اخلاق در پژوهش "کمیته اخلاق در پژوهش

کمیته اخلاق در پژوهش کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی به منظور دستیابی به اهداف و ارزش­های والای اخلاقی و حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق حیوانات در آزمایش­های مدل حیوانی از سال 1394 راه اندازی شده است. این ...