مطالب مرتبط با کلید واژه " بین الملل "


دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل

معرفی دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل پژوهشگاه در راستای اهداف بلند مدت پژوهشگاه و به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی و جهانی نمودن ارتباطات علمی پژوهشی، و تبادل اطلاعات با مراکز تحقیقاتی معتبر کشورهای مختلف جهان تشکیل ...