همایش ها و نشست های تخصصی

 

دبیرخانه همایش های پژوهشگاه
پژوهشگاه علوم ورزشی در راستای سیاست ها و مأموریت خود در طول سال اقدام به برگزاری همایش های گوناگون در سطوح ملی و بین المللی می نماید. همچنین برگزاری نشست ها و سمپوزیوم های تخصصی در سطح ملی به عنوان بخشی از فعالیت های مهم این بخش می باشد. در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که پژوهشگاه علوم ورزشی در برگزاری همایش های تخصصی سایر دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه علوم ورزشی در کنار برگزارکنندگان بوده و کمک های شایانی در این زمینه صورت می پذیرد که به طور مستقیم و غیر مستقیم موجبات افزایش غنای علمی و کیفیت برگزاری اینچنین همایش ها را فراهم می آورد.
اهداف برگزاری همایش ها
•    ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی
•    ایجاد زمینه¬ ای برای جهت¬ دهی پژوهش¬ های تربیت بدنی و علوم ورزشی
•    شناسایی زمینه ¬های تبدیل علم به ثروت در تربیت بدنی و علوم ورزشی
•    شناسایی و معرفی تولیدات علمی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در ایران و جهان
•    تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و نخبگان تربیت بدنی و علوم ورزشی به انجام پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
•    تحقق بخشیدن به مأموریت¬ ها و چشم¬ اندازهای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به¬ عنوان متولی ورزش کشور
•    توسعه گرایش¬ های تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
در میان همایش های برگزار شده می توان به 11 دوره برگزاری موفق و باشکوه همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی اشاره داشت که طی سال های گذشته موجب جهت دهی مؤثر به فعالیت های پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شده است. در این همایش ها با حضور اساتید صاحب نام حوزه علوم ورزشی در سطح بین المللی و ملی، فرصت های بسیار زیاد و مناسبی برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فراهم می شود تا با جدیدترین یافته ها آشنا شوند و ارتباطات بیشتر و مؤثرتر میان آنان ایجاد می شود. پژوهشگاه علوم ورزشی به عنوان متولی علمی ورزش کشور اعلام می دارد برای برنامه ریزی، سیاست گزاری و برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی ملی و بین المللی در حوزه علوم ورزشی در سراسر کشور آماده همکاری های نظام مند می باشد. 


همایش های برگزارشده

  1. دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - http://10thconf.ssrc.ac.ir
  2. یازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - http://11thconf.ssrc.ac.ir
  3. دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران http://nced.ssrc.ac.ir/
  4. سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران https://nced1396.ut.ac.ir/
  5. هشتمین کنفرانس انجمن بین المللی علوم اجتماعی ورزش - دانشگاه اصفهان - http://issss.ui.ac.ir
  6. دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت - دانشگاه شیراز http://sportconf.shirazu.ac.ir
 
 

مسئول دبیرخانه: داود محسنی نیا - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضلانی

نشانی دبیرخانه: خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان شهید عضدی شمالی، پلاک 76، طبقه 4

تلفن تماس: 88904187 - داخلی

کلید واژه ها: همایش ها و نشست های تخصصی