آموزش های آزاد

آموزش های آزاد، آموزشی غیر رسمی و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان مدت اجرا می شود. رسالت آموزش‌های آزاد، برنامه ریزی درسی و اجرای دوره هایی است که مورد نیاز بخش های گوناگون جامعه نظیر سازمان ها، نهادها و صنایع اعم از دولتی و خصوصی و همچنین آموزش های مورد نیاز کلیه شهروندان و آحاد جامعه در موضوعات مختلف مرتبط با علوم ورزشی است. به عبارت دیگر  عرصه آموزش های آزاد، تنها عرصه ای از کسب آموزش های عالی در کشور است که نه تنها به دور از موانعی نظیر کنکور دسترسی همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهی سهل و آسان می نماید بلکه بدون تقید به سرفصل های مصوب دروس دانشگاهی، می تواند سرفصل هایی متناسب با نیاز مخاطبان را به عنوان آموزش دانشگاهی برای آنان تنظیم و ارائه نماید.

مأموریت:

 • مأموریت اصلی: مدیریت، برنامه ریزی و برگزاری دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزش‎ های آزاد.
 • مأموریت فرعی: مدیریت، برنامه ریزی و انجام خدمات آموزشی مورد درخواست بخش ‎های گوناگون جامعه.

اهداف:

 • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
 • شناسایی شکاف ها و نقصان های برنامه های آموزش عالی رسمی و مرتفع نمودن آن با دوره های آموزشی تکمیلی
 • ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش های تخصصی،
 • تعمیم و توسعه آموزش های کاربردی و تخصصی،
 • کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
 • ارایه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.

ویژگی ها:

 • وجود زیرساخت های مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور گسترش این گونه آموزش ها،
 • عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان،
 • انعطاف پذیری سرفصل و عناوین آموزش ها،
 • امکان ارایه مباحث کاربردی و آزمایشگاهی متناسب با نیازهای متغیر و به روز جامعه،
 • امکان ارایه آموزش های تکمیلی دانشگاهی در قالب دوره های با مدت زمانی متفاوت مانند دوره های میان مدت، دوره های کوتاه مدت، سمینارها و کارگاه های آموزشی،
 • امکان بهره گیری از نیروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه که دارای صلاحیت تدریس در عرصه آموزش آزاد باشند،
 • امکان پیاده سازی دوره های آموزشی مشابه نمونه های خارجی و یا بر اساس استانداردهای بین المللی.

محورها :

 • آموزش های حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز سازمان ها، نهادها، مؤسسات و ادارات دولتی و خصوصی.
 • بازآموزی و آموزش های تکمیلی برای دانش آموختگان،
 • آموزش های تکمیلی برای دانشجویان،
 • آموزش های ضمن خدمت مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و غیردولتی،
 • آموزش های تخصصی مورد نیاز بازار کار و جامعه،
 • آموزش های عمومی شهروندی.

وظایف اداری

 • برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی به منظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی؛
 • تدوین دوره های کوتاه مدت پیشنهادی اعضای هیات علمی پژوهشگاه و دانشگاه های مختلف؛
 • هماهنگی با اعضا هیات علمی پژوهشگاه و دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی؛
 • انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی؛
 • انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی؛
 • تهیه و تنظیم قرارداد های حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛
 • تهیه برنامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت؛
 • برنامه ریزی و اجرای فرایند برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت ؛
 • ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی؛
 • کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره ها؛
 • بررسی محتوای دوره ها بوسیله نظرات و گزارشها و فرمهای مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشکلات و اصلاح امور؛
 • نظارت بر حسن اجرای دوره ها؛
 • تهیه و اعطای گواهی یا مدرک پایان دوره؛
 • تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط؛
 • ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط.

شیوه ها:

 • سمینار (ارایه مختصر و گذرای یک یا چند موضوع تخصصی در یک زمینه مرتبط علمی به منظور آشنایی مخاطبین با مباحث مربوطه. ارایه سمینار عمدتاً بدون انجام کار عملی است.)،
 • کارگاه (ارایه فشرده و در عین حال عمیق مبحثی تخصصی، با تاکید بر انجام بحث و تبادل نظر در زمینه مطروحه به منظور یادگیری مخاطبین نسبت به موضوع ارایه شده. ارایه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملی است.)،
 • دوره (ارایه مبسوط یک یا چند درس در یک زمینه علمی مشخص. ارایه دوره می تواند همراه یا بدون انجام کار عملی باشد.)؛ دوره خود به سه دسته زیر تقسیم می شود:
 • کوتاه مدت (کمتر از ۵۰ ساعت)
 • میان مدت (بین ۵۰ تا ۲۰۰ ساعت)
 • بلند مدت (بیش از ۲۰۰ ساعت)

مدارک اعطایی به دانش آموختگان

 • گواهینامه پایان دوره آموزش آزاد،
 • گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه.

جهت اطلاع از دوره ها و کارگاه های آموزشی و ثبت نام در آنها لطفا به سامانه دوره ها و کارگاه های آموزشی مراجعه فرمایید.

Workshop.ssrc.ac.ir
W
orkshop@ssrc.ac.ir

کلید واژه ها: آموزش های آزاد