پژوهش نامه

مقدمه
به‌منظور انتقال سریع و کاربردی اطلاعات علمی و تخصصی مستخرج از طرح‌های انجام پذیرفته در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، پژوهش‌نامه‌های کاربردی مطابق شیوه‌نامه ذیل ساماندهی می‌گردد.
 
اهـــداف

 1. کاربردی کردن پژوهش‌های انجام پذیرفته در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
 2. تسهیل فرایند فن‌آوری و کاربست یافته‌های پژوهشی
 3. بسترسازی مناسب برای استفاده بهینه از تولیدات علمی پژوهشگاه در سازمان‌های ورزشی کشور
 4. افزایش انگیزه در پژوهشگران طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه
 5. افزایش گسترده انتشار اطلاعات حاصل از پژوهش‌های علمی

 
فرایند اجرا

       الف) امور مربوط به محتوا

 1. انتخاب طرح‌هایی که قابلیت تبدیل به پژوهش نامه رادارند بر عهده رئیس دستگاه، معاون پژوهشی و یا گروه مربوطه می‌باشد.
 2. نحوه و تنظیم انتشار پژوهش نامه بر پایه بند (ج) می‌باشد.
 3. واژه پژوهش‌نامه، عنوان کامل طرح و نام مجری بر روی جلد این پژوهش‌نامه‌ها آورده شود.
 4. اسامی ناظر و همکاران اصلی را در مقدمه پژوهش نامه ذکر شود.
 5. ویرایش ادبی پژوهش‌نامه در صورت نیاز بر عهده پژوهشگاه می‌باشد.
 6. درصورتی‌که مجری طرح علاقه‌مند به تدوین پژوهش نامه نباشد، پژوهشگاه رأساً نسبت به تدوین و انتشار آن اقدام خواهد کرد.

 
ب) مالکیت معنوی
با توجه به اینکه مالکیت معنوی پژوهش‌های حاصل از طرح‌های پژوهشی در اختیار پژوهشگاه می‌باشد، بنابراین کلیه امتیازات حاصل از تولید پژوهش نامه نیز در اختیار پژوهشگاه می‌باشد.
 
ج) نحوه تنظیم

 1. با توجه به تخصصی بودن پژوهش نامه و اینکه هدف پرداختن محدودیت موضوع تحت بررسی، پژوهش نامه در 60 تا 100 صفحه تهیه و تنظیم گردیده (هر صفحه 20 سطر با قلم نازنین با اندازه 13 و با احتساب پاورقی‌ها) و یک نسخه (قطع رقعی) به همراه CD مربوطه به پژوهشگاه ارسال گردد.
 2. تناسب جدول‌ها، شکل‌ها، و نمودارها با متن لازم و ضروری است (با ذکر شماره و عنوان در بالا و توضیحات منبع در ذیل آن).
 3. در طول تهیه، تدوین و چاپ اثر جهت رفع مشکلات و موانع احتمالی، ارتباط و همکاری مستمر با پژوهشگاه صورت پذیرد.
 4. مسئولیت انجام صفحه‌آرایی بر عهده نویسنده و طراحی طرح روی جلد بر عهده پژوهشگاه می‌باشد.
 5. نقل ارجاعات مربوط به منابع در صورت نیاز در متن پژوهش نامه آورده شود.
 6. فهرست منابع (کتاب‌نامه) در انتهای پژوهش نامه آورده شده و مأخذ نویسی بر اساس روش‌های علمی انجام پذیرد.

کلید واژه ها: پژوهش نامه