با تصویب در وزارت علوم؛

موافقت اصولی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به قطعی تبدیل شد

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۷ کد : ۷۴۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۹
با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور، وضعیت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی از موافقت اصولی به قطعی تبدیل شد.
موافقت اصولی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به قطعی تبدیل شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، بنا براین موافقت، پژوهشگاه تربیت بدنی با 3 پژوهشکده و 9 گروه آموزشی به شرح ذیل به فعالیت می پردازد.
الف:  پژوهشکده علوم زیستی  در ورزش
1.    گروه پژوهشی مطالعات فعالیت بدنی و تندرستی
2.    گروه پژوهشی ارتقاء عملکرد در ورزش قهرمانی
3.    گروه پژوهشی طب ورزشی

ب: پژوهشگده ورزش و جامعه
1.    گروه پژوهشی مدیریت و سیاستگذاری در ورزش
2.    گروه پژوهشی علوم رفتاری در ورزش
3.    گروه پژوهشی جامعه شناسی و روان شناسی ورزشی

ج: پژوهشکده فناوری های ورزشی 
1.    گروه پژوهشی بیومکانیک ورزشی
2.    گروه پژوهشی مهندسی ورزش
3.    گروه پژوهشی بازاریابی و تجاری سازی در ورزش 

بنابراین گزارش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اسفند ماه سال 1399، موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور را با ارتقای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی از موافقت اصولی به قطعی را صادر و ابلاغ کرد. 
 

کلید واژه ها: موافقت اصولی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


نظر شما :