رباط صلیبی قدامی (ACL) - راهنمای پیشگیری، درمان و بازتوانی شدیدترین آسیب های ورزشی زانو

تعداد بازدید:۹۳۹
به گزارش معاونت پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کتاب "رباط صلیبی قدامی (ACL) - راهنمای پیشگیری، درمان و بازتوانی شدیدترین آسیب های ورزشی زانو" توسط  دکتر محمد رضا سیدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ترجمه شده است.
رباط صلیبی قدامی (ACL) - راهنمای پیشگیری، درمان و بازتوانی شدیدترین آسیب های ورزشی زانو

به گزارش معاونت پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کتاب "رباط صلیبی قدامی (ACL) - راهنمای پیشگیری، درمان و بازتوانی شدیدترین آسیب های ورزشی زانو" توسط  دکتر محمد رضا سیدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ترجمه شده است. لازم به ذکر است این کتاب توسط انتشارات ورزش منتشر شده است.

آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL) از آسیب های شدید در ورزش است که فرآیند درمان و بازتوانی آن برای ورزشکار طولانی مدت است؛و معمولا هزینه های بالایی را به ورزشکاران و باشگاه ها تحمیل می کند و موجب دوری طولانی مدت آنها از تمرین و مسابقه می شود. پیشگیری از این آسیب، باید در اولویت برنامه و تمرینات ورزشکاران قرار گیرد؛ بازتوانی مناسب و کامل در ورزشکارانی که دچار آن شده و جراحی کرده اند، نقش مهمی در پیشگیری از بروز مجدد ایفا می کند. در این زمینه ورزشکاران نیازمند اجرای یک برنامه تمرینی عملکردی هستند تا پس از بازگشت به فعالیت دچار آسیب مجدد در ACL نشوند.


نظر شما :