چاپ مقاله علمی در مجلهComparative Exercise Physiology

انتشار مقاله علمی دکتر هادی روحانی در مجله معتبر

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۴ کد : ۴۹۰ اخبار و رویدادها مقاله
تعداد بازدید:۶۶۹۵
انتشار مقاله علمی دکتر هادی روحانی در مجله معتبر

 به گزارش معاونت پژوهشی، دکتر هادی روحانی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مقاله پژوهشی با عنوان  "Substrate oxidation during exercise in taekwondo athletes: impact of aerobic fitness status"
در  مجله Comparative Exercise Physiology  با نمایه Scopus به صورت آنلاین به چاپ رسانده اند. مقاله حاضر به بررسی میزان اکسیداسیون سوبسترا در ورزشکاران تکواندو پرداخته است و نتایج نشان داد، این متغیر می تواند تحت تأثیر سطح آمادگی هوازی قرار گیرد به طوری که به نظر می رسد ورزشکاران با VO2max بالاتر از چربی بیشتری به عنوان منبع سوخت برای تأمین انرژی در طی یک تمرین خاص استفاده می کنند.
شایان ذکر است، این مقاله حاصل پروژه تحقیقاتی فرصت مطالعاتی می باشد که با همکاری آقای بهزاد طاعتی مقدم صورت گرفته است.

لینک دسترسی به مقاله:
 https://www.wageningenacademic.com/doi/10.3920/CEP200012


نظر شما :