ویراستاری علمی کتاب مدیریت استراتژیک توسط دکتر محمد حسین قربانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه

تعداد بازدید:۱۵۸۵
کتاب مدیریت استراتژیک در ورزش ، سرشار از مطالعات موردی موجود در دنیای واقعی است که برگرفته از محیط‌های متنوع کسب و کار ورزشی بوده و همچنین دارای ویژگی‌های آموزشی مفیدی از جمله پرسش‌های مروری و راهنمای منابع آنلاین است.
ویراستاری علمی کتاب مدیریت استراتژیک توسط دکتر محمد حسین قربانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه

 

 کتاب مدیریت استراتژیک در ورزشی به معرفی اصول برنامه‌ریزی استراتژیک، تجزیه‌ وتحلیل محیطی، حمایت و رهبری استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی، پیاده‌سازی و اجرا، کنترل استراتژیک و مدیریت تغییر می‌پردازد و به گونه‌ای طراحی شده است که دانشجویان را تشویق می‌کند تا ذهنیت استراتژیک و همچنین تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله‌ خود را توسعه دهند. این کتاب مفاهیم کلیدی مانند: رهبری، حکمرانی، تغییر سازمانی و لایه‌های متعدد استراتژی در ورزش را برای دانشجویان تشریح می‌کند.

کتاب مدیریت استراتژیک در ورزش ، سرشار از مطالعات موردی موجود در دنیای واقعی است که برگرفته از محیط‌های متنوع کسب و کار ورزشی بوده و همچنین دارای ویژگی‌های آموزشی مفیدی از جمله پرسش‌های مروری و راهنمای منابع آنلاین است. این کتاب یک متن ضروری برای هر یک از دوره‌های مدیریت ورزش و یک منبع ارزشمند برای توسعه‌ ورزش، مدیریت تفریحات و یا دوره‌های مربوط به مدیریت رویداد می‌باشد.

لازم به ذکر است این کتاب توسط دکتر محمد حسین قربانی به صورت علمی ویراستاری شده است.

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک ورزش، قربانی


نظر شما :