تالیف کتاب مبانی علوم ورزشی

تالیف کتاب توسط دکتر نازنین راسخ عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد بازدید:۴۳۰
تالیف کتاب توسط دکتر نازنین راسخ عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

در راستای فقدان آشنایی جامع و انسجام بین مفاهیم بنیادی موجود در علوم ورزشی این کتاب نگاشته شده است. کتاب حاضر تلاش می کند تا با معرفی مبانی رشته علوم ورزشی یک دیدگاه کلی و کاربردی برای علاقه مندان به این رشته ایجاد کند. امید می رود خواننده پس از مطالعه کتاب با جهت گیری های هدفمندتری در رشته علوم ورزشی تحصیل کند. ضمن اینکه با توجه به تنوع تخصص و مشاغل در حیطه علوم ورزشی، دانشجویان این عرصه باید هر چه زودتر جهت گیری تخصصی خود را انتخاب کنند، تا با احتمال  بیشتری موفقیت خود درآینده را رقم بزنند. 

این کتاب  تحت یک همکاری مشترک توسط دکتر نازنین راسخ، دکتر حمید قاسمی، دکتر سارا کشکر و دکتر لیلا ایزد پرست توسط انتشارات آرا به چاپ رسیده است.


نظر شما :