تفاهم نامه ها

در راستای ماموریت های سازمانی و در چارچوب قوانین به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی و تحقیقاتی مشترک و پیشبرد و استمرار آن، بین سازمان ها و مراکز علمی تفاهم نامه هایی منعقد می گردد که می تواند ظرفیت های علمی قابل توجهی را خلق و دستیابی به تعالی در مرزهای مشترک را محقق نمایید.
از اینرو به منظور همکاری و هم افزایی از ارگان ها و سازمان ها و مراکز علمی دعوت به همکاری می گردد.
 
هدف
همکاری، تعامل و تبادل امکانات و ظرفیت های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مشاوره ای و رفاهی در تمام زمینه های مرتبط با وظایف، با رعایت ضوابط.
 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 93 با:

 • تفاهم نامه معاونت تربیت بدنی آموزش وپرورش
 • تفاهم نامه سازمان بازرسی کل کشور
 • تفاهم نامه پژوهشگاه علوم انسانی
 • تفاهم نامه فلورانس

 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 94با:

 • ایراسا آلمان 9477
 • پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 •  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 • پژوهشگاه استاندارد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه مازندران
 • سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • سازمان لیگ فوتبال
 • صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 • فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ج.ا.ا
 • معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
 • معاون پژوهشی دانشگاه باهنر کرمان
 • معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند
 • معاون پژوهشی دانشگاه تهران
 • معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی
 • معاون پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد
 • معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معاون پژوهشی دانشگاه گیلان
 • معاون پژوهشی دانشگاه مازندران

 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 95با:

 • انجمن آلزایمرایران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • دانشگاه البرز
 • دانشگاه آلبورگ
 • دانشگاه ووهان چین
 • سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 • شرکت دانش سالار ایرانیان
 • فدراسیون سوارکاری ج. ا. ا
 • فدراسیون ورزش کارگری
 • فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب
 • مرکز تحقیقات سرطان
 • معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
 • معاونت تربیت و آموزش ناجا

 
اهم تفاهم نامه های منعقده پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 96با:

 • دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دانشگاه فنی و حرفه ای
 • پژوهشگاه رویان
 • دانشگاه هامبورگ
 • شرکت فولاد هرمزگان جنوب
 • وزارت ورزش وجوانان
 • پژوهشکده گیاهان دارویی
 • صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • دانشگاه تایپه

کلید واژه ها: تفاهم نامه ها