اخبار همایش ها - آرشیو

نشست تدوین و ارائه بیانیه مشترک در زمینه ارزیابی پاسچر برگزار شد.

نشست تدوین و ارائه بیانیه مشترک در زمینه ارزیابی پاسچر برگزار شد.

صبح روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ اولین نشست تدوین و ارائه بیانیه مشترک ارزیابی پاسچر به همت معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم ورزشی و با حضور دکتر شریف نژاد سرپرست پژوهشگاه علوم ورزشی، دکتر علیزاده ریاست اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کشور و دیگر اساتید و صاحب نظران رشته حرکات اصلاحی از دانشگاه های مختلف کشور، در محل پژوهشگاه علوم ورزشی ایران برگزار گردید.

ادامه مطلب