همایش های سال جاری

تعداد بازدید:۳۰۶۲

 

لیست همایش های حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در سال 1398 در ادامه آمده است.

دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی   تهران 14 و 1 اسفند ماه 98

لازم به ذکر است پژوهشگاه علوم ورزشی فقط از محتوای علمی و اعتبار همایش هایی حمایت می کند که پس از تفاهم نامه اجازه درج لوگوی رسمی این مرکز را کسب می کنند و این لیست به معنی تایید اعتبار علمی و تخصصی این همایش ها نیست. 

 

 

عنوان همایش نوع همایش برگزار کننده تاریخ برگزاری محل برگزاری
همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی ملی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  1397/12/14 سقز
پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ملی انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 1397/21/20 تهران
چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 1398/02/05 مبارکه اصفهان
اولین همایش ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران ملی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران  1398/02/11 تهران
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی 1398/02/13 اردبیل
همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت بین المللی انجمن افق نوین علم و فناوری 1398/03/22 تهران
اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی ملی دانشگاه صنعتی اصفهان 1398/03/31 اصفهان
ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی  ملی دانشگاه شهید بهشتی 1398/04/05 تهران
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران  ملی مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 1398/04/13 تهران
دومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی بین المللی موسسه عالی علوم و فن اوری خوارزمی 1398/04/30 شیراز
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام  بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین 1398/04/31 تهران
ششمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی بین المللی انجمن علمی هم اندیشان مبتکر 1398/05/23 تهران
سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش  ملی دانشگاه گیلان-وزارت ورزش و جوانان-منطقه آزاد انزلی 1398/05/31 گیلان
همایش ملی تربیت بدنی ،تغذیه و طب ورزشی  ملی موسسه آموزش عالی سلمان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398/06/28 مشهد
اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار بین المللی دانشگاه کردستان 1398/08/01 کردستان
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی ملی دانشگاه خوارزمی 1398/08/23 تهران
ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران ملی انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین 1398/10/20 تهران
آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸