کارگاه ها و دوره ها

تعداد بازدید:۱۸۳۶۵

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1398

 

 

کارگاه آشنائی با EMG و EEG

مدیر دوره: دکتر شریف نژاد

۱۵ تیر

 

 

طراحی تمرینات در زمان بارداری

مدیر دوره: دکتر هلالی زاده

۲ خرداد

 

 

ششمین دوره بازی های هدفمند کودکان

مدیر دوره: دکتر غلامی

۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت

 

کارگاه کنزیوتیپینگ

شرکت طنین ابتکار

۹ مرداد

 

هفتمین دوره دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی

مدیر دوره: دکتر روحانی

۶ الی ۹ مرداد

 

دومین دوره طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی

مدیر دوره: دکتر عباسی

۲۷ الی ۲۸ تیر

 

سومین دوره طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی

مدیر دوره: دکتر عباسی

۳۱ مرداد الی ۱ شهریور

 

هفتمین دوره بازی های هدفمند کودکان

مدیر دوره: دکتر غلامی

۳ مرداد الی ۱ شهریور

 

اولین دوره طراحی بازی های اصلاحی برای کودکان

مدیر دوره: دکتر عباسی

۱۰ الی ۱۱ مرداد

 

 

تغذیه ورزشی

شرکت همکار

۱ آذر

 

مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی

مدیر دوره: دکتر روحانی

۱۱ الی ۱۷ آبان

 

هفتمین دوره دستیاری آزمایشگاه حرکات اصلاحی

مدیر دوره: دکتر مظفری

۳ الی ۶ شهریور

 

حقوق ورزشی کاربردی

مدیر دوره: دکتر نقی پور

۱۴ آذر

 

آنالیز سیگنال های حرکتی با متلب

مدیر دوره: دکتر عشرستاقی

۵ آذر

 

آنالیز تکنیک و تاکتیک در ورزش

مدیر دوره: دکتر عشرستاقی

۴ آذر

 

 

 

تغذیه ورزشی کاربردی

مدیر دوره: دکتر روحانی

۳ الی ۶ دی ماه

 

روش شناسی نقد و بررسی کتاب

مدیر دوره: دکتر راسخ

۲ دی ماه

 

هایپرتروفی عضلات پائین تنه

شرکت رابین ژیوار

۲۲ آذر

 

 

 

 

طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی ( کرمان)

مدیر دوره: دکتر عباسی

به زودی

 

مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی

مدیر دوره: دکتر روحانی

بهمن ماه

 

آموزش تحلیل محتوا: از مفاهیم تا کاربرد

مدیر دوره: دکتر راسخ

۱۹ دی ماه

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸