درباره معاونت

تعداد بازدید:۲۱۶۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

 

حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی وظایف گوناگونی بر عهده دارد که اهم موارد آن در زیر اشاره شده است:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصور اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های پژوهشگاه.
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های پژوهشگاه.
 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی پژوهشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط.
 • تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه ها و در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
 • رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی پژوهشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با همکاری معاونت پژوهشی، فناوری و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی - ایرانی - انقلابی در همه سطوح پژوهشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه.
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
 • برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها.
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر پژوهشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
 • اهتمام به ترویج فرهنگ گفت و گو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط پژوهشگاه با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
 • مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرایند تصویب طرح ها، پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله.
 • پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج پژوهشگاه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.

کلید واژه ها: معاونت فرهنگی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸