مطالب مرتبط با کلید واژه " معاونت فرهنگی "


درباره معاونت

معاونت فرهنگی و اجتماعی     حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی وظایف گوناگونی بر عهده دارد که اهم موارد آن در زیر اشاره شده است: ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ...