کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد


پژوهشگاه علوم ورزشی در بهمن‌ماه 1393 اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز نموده و مقرر گردید تا در دو رشته فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی در سال 1395 اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نماید. از مجموع 50 دانشجوی کارشناسی ارشد، تعداد 25 دانشجو کارشناسی ارشد تا کنون در گرایش‌های مدیریت بازاریابی ورزشی و فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی با موفقیت فارغ التحصیل شده و بقیه در حال تدوین پایان نامه می باشند.
 

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد