گروه های پژوهشی

 

اسامی اعضای گروه های پژوهشی (سال 1398)

 

 

  • اعضای گروه مدیریت ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکتر محسن اسماعیلی

مدیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

2

دکتر نازنین راسخ

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

3

دکتر محمدحسین قربانی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

4

دکتر مهدی رسولی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

5

دکتر مصطفی افشاری

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

6

دکتر حسین زارعیان

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

7

Michel Desbordez

عضو گروه

Paris SUD University

8

دکتر حبیب هنری

عضو گروه

دانشگاه علامه طباطبائی

9

دکتر محمد پورکیانی

عضو گروه

دانشگاه شهید بهشتی

10

دکتر سعید صادقی بروجردی

عضو گروه

دانشگاه کردستان

11

فهیمه محمدحسن

دبیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

 

  • اعضای گروه فیزیولوژی ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکتر هادی روحانی

مدیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

۲

دکتر حمید رجبی

عضو گروه

دانشگاه خوارزمی

3

دکتر دانیال قهرمانلو

عضو گروه

دانشگاه چارلز داروین  استرالیا

4

دکتر محمد شریعت زاده

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

5

دکتر مهدی بیاتی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

6

دکتر معصومه هلالی زاده

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

7

دکتر حمزه اکبری بوکانی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

8

دکتر عباسعلی گائینی

عضو گروه

دانشگاه تهران

9

دکتر رزیتا فتحی

عضو گروه

دانشگاه مازندران

10

خانم سمیرا غلامیان

 دبیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

  •  گروه یادگیری و کنترل حرکتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکتر ملیحه نعیمی کیا

مدیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

۲

دکتر مهدی نمازی زاده

عضو گروه

دانشگاه آزاد اسلامی

3

دکتر حمیدرضا طاهری

عضو گروه

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر معصومه شجاعی

عضو گروه

دانشگاه الزهراء

5

دکتر محمدتقی اقدسی

عضو گروه

دانشگاه تبریز

6

دکتر امین غلامی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

7

دکتر علی کاشی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

8

دکتر امیر شمس

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

9

دکتر صالح رفیعی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

10

دکتر مائده منصوبی

عضو گروه

دانشگاه آکسفورد انگلیس

11

دکتر الهه عرب عامری

عضو گروه

دانشگاه تهران

12

دکتر فرزانه حاتمی

عضو گروه

شهید رجایی

 

 

 

  • اعضای گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکترمحمد حسین علیزاده

مدیر گروه

دانشگاه تهران

۲

دکتر حسن دانشمندی

عضو گروه

دانشگاه گیلان

۳

دکتر منصور صاحب الزمانی

عضو گروه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

4

دکتر غلامعلی قاسمی

عضو گروه

دانشگاه اصفهان

۵

دکتر فریبرز هوانلو

عضو گروه

دانشگاه شهید بهشتی تهران

۶

دکتر فریبا محمدی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

7

دکتر حامد عباسی

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

8

دکتر علی یلفانی

عضو گروه

دانشگاه بوعلی سینای همدان

9

دکتر مصطفی زارعی

عضو گروه

دانشگاه شهید بهشتی تهران

10

دکتر شهناز شهربانیان

عضو گروه

دانشگاه تربیت مدرس

11

دکتر اسماعیل مظفری پور

دبیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

  • گروه روان‌شناسی ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکتر علیرضا بهرامی

مدیر گروه

دانشگاه اراک

۲

دکتر محمد خبیری

عضو گروه

دانشگاه تهران

۳

دکتر علیرضا فارسی

عضو گروه

دانشگاه شهید بهشتی

۴

دکتر بهروز گل محمدی

عضو گروه

دانشگاه سمنان

5

دکتر علیرضا آقا بابا

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

6

دکتر ناصر صبحی قراملکی

عضو گروه

دانشگاه اراک

7

دکتر امیر شمس

عضو و دبیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

  • گروه فلسفه، تاریخ و جامعه شناسی ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکتر محمد جوادی پور

مدیر گروه

دانشگاه تهران

۲

دکتر محمد مهدی رحمتی

عضو گروه

دانشگاه گیلان

۳

دکتر خسرو باقری

عضو گروه

دانشگاه تهران

4

دکتر نادر شکری

عضو گروه

انجمن حقوق ورزشی ایران

۵

دکتر رحیم رمضانی نژاد

عضو گروه

دانشگاه گیلان

۶

دکتر مجتبی امیری

عضو گروه

دانشگاه تهران

7

دکتر زهره رضایی

 دبیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

  • گروه بیومکانیک و فن‌آوری ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه

۱

دکتر علی شریف نژاد

مدیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

۲

دکتر سعید ایل بیگی

عضو گروه

دانشگاه بیرجند

۳

دکتر منصور اسلامی

عضو گروه

دانشگاه مازندران

۴

دکتر محسن دماوندی

عضو گروه

دانشگاه حکیم سبزواری

۵

دکتر محسن شفیع زاده

عضو گروه

دانشگاه شفیلد هالم انگلستان

۶

دکتر الهام شیرزاد

عضو گروه

دانشگاه تهران

7

دکتر علی عباسی

عضو گروه

دانشگاه خوارزمی

8

دکتر مجتبی عشرستاقی

دبیر گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

9

دکتر مهرداد عنبریان

عضو گروه

دانشگاه بوعلی همدان

10

مهندس امین هوش افزا

عضو گروه

پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

کلید واژه ها: گروه های پژوهشی