کتب انتشار یافته

 انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس مسئول انتشارات: 88904178 (داخلی 447 )  آقای مظفری پور

شماره تماس مسئول فروش: 88747884 (داخلی 200 )  آقای زمانی

آدرس: خیابان مطهری خیابان میرعماد- کوچه پنجم -پلاک 3- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

آدرس ایمیل انتشارات: ssrcbooks@gmail.com

 

 

 

 لیست کامل کتب انتشار یافته توسط انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی 


لینک دانلود فایل