انتشارات

بخش انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی تا کنون موفق به چاپ و نشر 193 عنوان کتاب تخصصی و علمی در حوزه علوم ورزشی و تربیت بدنی نموده است.

تصمیم گیری در خصوص چاپ و نشر کتب پیشنهادی در شورای نشر پژوهشگاه علوم ورزشی صورت می گیرد که لیست اعضای محترم این شورا در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه پذیرش کتاب و روند بررسی و چاپ آن می توانید با دکتر اسماعیل مظفری پور مسئول بخش انتشارات پژوهشگاه علوم ورزشی تماس حاصل نمایید. ( داخلی 447 - 88904187 - 021 )

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هئیت علمی

1

دکتر علی شریف نژاد

رئیس شورا

پژوهشگاه علوم ورزشی

2

دکتر حسین زارعیان

دبیر شورا

پژوهشگاه علوم ورزشی

3

دکتر علی کاشی

عضو شورا

پژوهشگاه علوم ورزشی

4

دکترحبیب هنری

عضو شورا

دانشگاه علامه طباطبائی

5

دکتر حمید رجبی

عضو شورا

دانشگاه خوارزمی

6

دکترمهدی شهبازی

عضو شورا

دانشگاه تهران

7

دکتر امیر شمس

عضو شورا

پژوهشگاه علوم ورزشی

8

دکتر اسماعیل مظفری پور

مدیر نشر

--

9

آقای کاوه نوابی

عضو شورا

--