اخبار انتشارات

کارگاه آموزشی داوطلبان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه تربیت‌بدنی برگزار شد

کارگاه آموزشی داوطلبان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه تربیت‌بدنی برگزار شد گالری

کارگاه آموزشی به منظور آماده‌سازی و آموزش بخشی از نیروهای نهضت داوطلبی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی که علاقه‌مند به همکاری با حوزه «معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه» هستند، برگزار شد

ادامه مطلب