آزمایشگاه تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی یکی از کاربردی ترین زیرشاخه های علوم ورزشی است. تغییرات کنترل حرکتی که ممکن است به علت آسیب دیدگی تارهای عضلانی ایجاد گردد میتواند فرایند کنترل دستگاه عصبی – عضلانی را دچار تغییر نموده که به نوبه خود باعث ایجاد بارهای مکانیکی نامناسبی حول مفاصل و آسیب آنها می گردد.  تعیین مکانیزم های اصلی آسیب های مفصلی و یا نا هنجاری های اسکلتی – عضلانی جهت پیشگیری و یا ریکاوری نیازمند ابزار های دقیق اندازه گیری است. در حال حاضر استفاده از ابزارهای دیجیتالی دقیق به همراه نرم افزارهای پیشرفته بجای ابزارهای صرفا مکانیکی مشکلات سنجش و اندازه گیری را در این حوزه علمی کاهش داده است. پژوهشگاه در این آزمایشگاه دارای ابزار و دستگاههای ذیل می باشد: 

1. اندازه گیری قوس های ستون فقرات (اسپاینال موس) (3D Spinal Measurement System)

2. انعطاف پذیری تنه به جلو (Sit & Reach)

3. دینامومتر عضلات پا و پشت (Back-leg-Chest Dynamometer)

4. دینامومتر دست (Hand grip Dynamometer)

5. ویبراتور با دو مولد صوتی(Whole Body Vibration)

6. گونیامتر بزرگ مفاصل Baseline

7. جعبه پرتابل اندازه‌گیری وضعیت حرکت بدنی

8. ست گونیا متر فلزی 6 تکه

9. آنتروپومتر(Antropometro)

10. ست خط کش منعطف

11. جعبه آینه

12. فوت اسکنر  (Plantar Scanner)

13. صفحه شطرنجی پرتابل

14. اسکولیومتر (Pedi-Scoliometer)