حرفه‌ای‌ترین تردمیل آزمایشگاهی نصب و راه‌اندازی شد۰

حرفه‌ای‌ترین تردمیل آزمایشگاهی نصب و راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تردمیل آزمایشگاهی...

آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت‌بدنی در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به ثبت رسید.۰

آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت‌بدنی در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، آزمایشگاه این مرکز...