مطالب مرتبط با کلید واژه

اخبار معاونت فرهنگی


معاونت فرهنگی اجتماعی

معاونت فرهنگی اجتماعی

    جناب آقای دکتر حسین زارعیان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه   حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم ورزشی وظایف گوناگونی بر عهده دارد که اهم موارد آن در زیر اشاره شده است: ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از ...