تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمایشگاه تخصصی فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه در طبقه اول واقع شده است که با داشتن فضایی مناسب  قادر به برگزاری دوره های عملی و تئوری دستیاری آزمایشگاه، کارگاه های آموزشی، کلاس‏ها و بازدیدها می‏باشد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه‏های پیشرفته و به روز برای ارزیابی فیزیولوژیکی و عملکردی همچون دوچرخه‏ های ارگومتر، تردمیل، چادر هایپوکسی و ...  می ‏باشد که  شامل موارد ذیل می ‏باشد.

1. سانتریفیوژ یخچال دار    Centrifuge 5810R

2. میکروپلیت لیدر( الایزا و اسپکتروفوتومتر) Microplate Spectrophotometer

3. دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (Ergospirometry)

4. دستگاه شبیه ساز شرایط هایپوکسی(Hypoxicator system)

5. دستگاه اندازه گیری گاز‌های تنفسی(Portable CPET System MetaMax3B)

6. اسپیرومتری  (Spirometer)

7. کاردیو اسکرین (Cardioscreen)

8. الکتروکاردیوگراف (Electrocardiograph)

9. دیپ فریزر 70 - (Laboratory Freezer)

10.  دوچرخه ثابت مونارک مدل (Monark Ergomedic 894E)

11. دوچرخه ثابت مونارک مدل  ( Monark Ergomedic 839E)

12. دوچرخه ثابت مونارک مدل  (Monark Ergomedic 884E)

13. دوچرخه ثابت مونارک مدل( Monark Ergomedic 891E)

14. تردمیل آزمایشگاهی ( Treadmill COSMED T150)

15. تردمیل آزمایشگاهی( H/P Cosmos  Saturn 250/100r)

16. بالاپوش هگزوسکین(Hexoskin Smart Shirts)

17. تردمیل جوندگان  (Mic Treadmill)

19. لاکتومتر (Lactate Scout Analyzer)

20. کالیپر (SkinFold Fat Caliper)

21. ضربان سنج پلار(Polar Xtrainer Plus)

22. سنجش میزان غلظت اکسیژن محلول در خون(Pulse Oximeter)

23. سنجش ترکیب بدن (Body Composition)

24. سنجش ترکیب بدن (Body Composition)

25. سنجش ترکیب بدن (Body Composition)

26. قدسنج دیجیتالی (Stadiometer)

27. فشارسنج دیجیتالی ( Blood Pressure Monitor)