کارگاه ها و دوره ها

 

 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا باید در سامانه کارگاه ها و دوره های پژوهشگاه علوم ورزشی عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

 

#   عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 دستیاری آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

1398-05-06 08:00-17:00

1398-05-09 08:00-17:00

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
 

 

2 دستیاری آزمایشگاه رفتار حرکتی

1398-07-21 08:00-17:00

1398-07-24 08:00-17:00

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 20
دانشجویان تربیت بدنی 7,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 8,000,000 ریال
 

توضیحات کارگاه

3 آشنائی و کار با سیستم EMG و EEG در ورزش

1398-04-12 08:00-17:00

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 40
دانشجویان تربیت بدنی 1,200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,500,000 ریال
 

 

4 طراحی و تجویز تمرینات اصلاحی

1398-04-27 08:00-19:00

1398-04-28 08:00-19:00

تهران 50
دانشجویان تربیت بدنی 4,500,000 ریال
عضو هیات علمی 5,500,000 ریال
شرکت کننده آزاد 5,500,000 ریال
 

 

5 دوره بین المللی مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی

1398-08-11 08:00-18:00

1398-08-17 08:00-18:00

  100
دانشجویان تربیت بدنی 13,000,000 ریال
شرکت کننده آزاد 15,000,000 ریال